4.jpg

Fundamenty pod hale rozpoczynamy od zabezpieczenia terenu budowy i zapewnienia pomieszczeń socjalnych dla pracowników, następnie prowadzimy wykopy. Standardowe fundamenty pod hale stalowe składają się ze stóp fundamentowych, które połączone są podwaliną z wbudowanymi w stopy słupami żelbetowymi pod stalowe słupy hali. Po ukończeniu fundamentów pod hale stalowe zajmujemy się przygotowaniem podbudowy pod posadzkę hali. Zwykle podbudowa składa się z warstwy kruszywa piaskowo-żwirowego o gr. min 20 cm, zagęszczonego i zniwelowanego. Następna warstwa, to beton b-15 o gr 10cm. Ścisła współpraca z producentem konstrukcji stalowych gwarantuje tak ważne dopasowanie elementów fundamentów z konstrukcją hali.

Fundamenty pod hale stalowe wykonawcy

Wykonujemy fundamenty pod hale stalowe w takich województwach, jak: łodzkie, mazowieckie, lubuskie.