Budowa chlewni od podstaw

Aktywność rolnicza oraz inne gałęzie przemysłu polskiej gospodarki, mogą wpływać pozytywnie jak i negatywnie na tworzący się wokół nas ekosystem.

Nie mniej ważnym aspektem jest właśnie rolnictwo i chów zwierząt, ponieważ to z niego spływają produkty żywnościowe zarówno dla ludzi jak i zwierząt. Ponadto są również producentami skór i  olejów.

Szeroko pojęte rolnictwo jest również podstawą życia wielu gospodarstw rolnych, ich utrzymania oraz samozatrudnienia. Pełniąc przy tym funkcje ekonomiczne, społeczne oraz przestrzenne. 

Od czego zacząć budowę chlewni?

Za nami podjęcie decyzji o budowaniu chlewni. Jednak, aby zrealizować ten złożony pomysł musimy sprawdzić czy inwestycja będzie zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Aby znaleźć informacje na ten temat musimy udać się do urzędu gminy gdzie zlokalizowana jest dana działka. 

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obowiązkowo określa się punkty, takie jak:

•  przeznaczenie terenu pod inwestycje będącym jego miejscem budowy,

• zasadę ochrony środowiska przyrodniczego oraz jego krajobrazu kulturowego,

•  przestrzeń publiczną oraz wszystkie wymagania wchodzące w skład jej potrzeb,

• zasadę kreowania zabudowy inwestycyjnej oraz wykaz maksymalny i minimalny inwestycji,

• szczególne warunki zagospodarowania terenów, jej ograniczenia, oraz w razie awarii jej zakaz zabudowy,

• zasadę możliwej modernizacji oraz  rozbudowy inwestycji, 

• sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów,

• stawki procentowe, na podstawie których ustalana jest opłata z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, wspomniana w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Budowa chlewni

Ważnym aspektem przy tak dużej inwestycji jest dobór odpowiednich materiałów. Jeżeli decydujemy się na budowę samodzielną ważne, aby materiały były z jak najlepszej jakości surowców. Natomiast, jeżeli zlecamy to firmie wykonującej i specjalizującej się w budowie chlewni, to możemy mieć pewność, że materiały, jak i samo wykończenie zostanie solidnie wykonane.
Jeżeli chodzi o budowę takiej chlewni, na pewno trzeba się liczyć że taka inwestycja jest niezwykle kosztowna. Dlatego warto dokładnie zbadać teren i zagospodarować miejsce, na którym zainstalowane zostaną panele fotowoltaiczne, mogłyby przekształcić energię słoneczną w energię elektryczną.

Ważne jest, aby przy planowaniu inwestycji zwrócić uwagę na znalezienie dobrej lokalizacji z przychylną mentalnie społecznością lokalną. Jest to jednak duża inwestycja, i lepiej, aby była ona pozytywnie przyjęta przez mieszkających na danym terenie ludzi. Warto wybierać  miejsca o mniejszym zaludnieniu, tzn. małe wsie, gdzie rolnictwo jest na porządku dziennym. Takie osoby będą bardziej wyrozumiałe, niż osoby mieszkające na wsiach zlokalizowanych w pobliżu dużych miast.

 Całość takiej inwestycji wiąże się z dużymi formalnościami wymienionymi wcześniej. Trzeba również upewnić się, że w okolicy planowanej inwestycji nie ma parków krajobrazowych, obszarów Natura 2000, czy ujęć wody dla gminy.

Leave A Comment