Budowa Sortowni Owoców i Komór Chłodniczych dla Gospodarstwo Rolne Marta Dąbrowska w miejscwości Zienki